• English
  • German
  • Hungarian
  • Hrvatski

Eko-gospodarstvo Orlov put – Kopačevo

Naziv ovog gospodarstva – Orlov put – dala je sama priroda. Iznad njega tijekom cijele godine mogu se pratiti preleti orlova i drugih ptica kojima je to svakodnevna tura pri letu unutar zaštićenog Parka prirode Kopački rit.

Gospodarstvo se nalazi u samoj blizini ulaza u zaštićeni Park prirode Kopački rit, a u isto vrijeme samo šest kilometara od Osijeka.

Na gospodarstvu je u svrhu ekoturizma izgrađena i prva drvena ekokuća u Hrvatskoj građena od trupaca crnog bora i pokrivena baranjskom trskom.

kontakt

A: Biljska šuma 1 , Kopačevo, 31327 Bilje
T: 031/750-498
M: 091/22-55-886
E: na.orlovom.putu@os.t-com.hr
W: www.eko-gospodarstvo.com

Preuzmite aplikaciju! “Turistički vodič Općine Bilje” za android uređaje

qrcode-hr

Kralja Zvonimira 10

31327 Bilje

OIB: 96787127295

T. +385 31 751 480

F. +385 31 751 480

E-mail: info@tzo-bilje.hr

© Turistička zajednica općine Bilje 2021. | webdesign ENTERnet

Izvor fotografija: Hrvatska turistička zajednica, Web zajednica Bilje
Autori: Pavo Nikolić, Domagoj Blažević, Damir Rajle