• English
  • German
  • Hungarian
  • Hrvatski

Katolička crkva BZB Djevice Marije

Centar Bilja obilježava katolička crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, izgrađena 1775. godine, ali i pored toga što imala status zaštićenog spomenika kulture u Domovinskom je ratu opljačkana i granatirana.

Župa u Bilju postoji od 1758. godine. Godine 1862. potpuno je obnovljena, a slijedeće godine povećana novim oltarima. Župa se do 1918. godine nalazila pod patronatom beljskog vlastelinstva u posjedu nadvojvode Alberta.

Za vrijeme Domovinskog rata crkva je teško oštećena, podmetnut je požar u sakristiji koja je u potpunosti izgorjela, uništen je cjelokupni inventar, ukradene sve umjetnine, uništene orgulje, ukradeno zvono s tornja, potpuno su uništene električne instalacije.

Obnova teško oštećene crkve započela je još 1997. godine donacijom Općine Bilje i HEP-a Prijenosnog područja Osijek kada je sanirano krovište crkve te je postavljena nova električna instalacija. Dosada su nabavljena nova zvona, orgulje te razglas, izvedeni su zidarski radovi, zamijenjeni su prozori na zvoniku i uređen je pristup crkvi. Obnova se nastavlja svesrdnom financijskom pomoći župljana kao i privrednih subjekata smještenih na području općine i županije. Tijekom jeseni 2001. godine popravljeno je krovište na župnoj kući, a o blagdanu Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, 08. prosinca 2001. postavljena je nova oltarna slika dok su 2002. godine postavljena nova ulazna vrata u crkvu.

Preuzmite aplikaciju! “Turistički vodič Općine Bilje” za android uređaje

qrcode-hr

Kralja Zvonimira 10

31327 Bilje

OIB: 96787127295

T. +385 31 751 480

F. +385 31 751 480

E-mail: info@tzo-bilje.hr

© Turistička zajednica općine Bilje 2021. | webdesign ENTERnet

Izvor fotografija: Hrvatska turistička zajednica, Web zajednica Bilje
Autori: Pavo Nikolić, Domagoj Blažević, Damir Rajle