• English
  • German
  • Hungarian
  • Hrvatski

Dvorac Eugena Savojskog

Ne znamo tko je autor dvorca. Neki nagađaju da bi to mogao biti austrijski arhitekt Johann Lucas von Hildebrandt (1668.-1745.), koji je za princa Eugena Savojskoga gradio glasovitu palaču Belvedere u Beču. Dvorac je s pomoćnim i gospodarskim zgradama oblikovan kao jedinstvena građevina, razmjerno velika u tlorisu, ali niska.

U doba nastanka dvorca bila je to za srednju i zapadnu Europu već zastarjela renesansno-ranobarokna koncepcija, koja je jedino još na granici s Osmanlijskim Carstvom mogla imati opravdanje.

Jedinstvena stepolika livada

Posjet groblju donosi tugu i sjećanja. Međutim, tko je imao priliku i barem jednom u životu posjetiti Biljsko groblje, pogotovo početkom svibnja kada cvjetaju sunovrati, mogao je shvatiti zašto je ono toliko jedinstveno.

Bijeli cvjetni tepih prošaran je žutim točkama od tučaka i prašnika te zelenom podlogom uskih listova narcisa. Radi se o neobičnoj livadnoj fitocenozi koja zauzima otprilike pola hektra površine.

Fitocenološkom analizom utvrđeno je da se radi o jedinoj preostaloj stepolikoj livadi u Hrvatskoj. Zabilježeno je oko 140 biljnih vrsta, od kojih su neke rijetke i ugrožene, primjerice crnkasta sasa, išarana perunika, mađarski divokozjak.

Zbog iznimne vrijednosti 2000. godine travnjačka površina na biljskom groblju proglašena spomenikom prirode.

Katolička crkva BZB Djevice Marije

Centar Bilja obilježava katolička crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, izgrađena 1775. godine, ali i pored toga što imala status zaštićenog spomenika kulture u Domovinskom je ratu opljačkana i granatirana.

Župa u Bilju postoji od 1758. godine. Godine 1862. potpuno je obnovljena, a slijedeće godine povećana novim oltarima. Župa se do 1918. godine nalazila pod patronatom beljskog vlastelinstva u posjedu nadvojvode Alberta.

Za vrijeme Domovinskog rata crkva je teško oštećena, podmetnut je požar u sakristiji koja je u potpunosti izgorjela, uništen je cjelokupni inventar, ukradene sve umjetnine, uništene orgulje, ukradeno zvono s tornja, potpuno su uništene električne instalacije.

Obnova teško oštećene crkve započela je još 1997. godine donacijom Općine Bilje i HEP-a Prijenosnog područja Osijek kada je sanirano krovište crkve te je postavljena nova električna instalacija. Dosada su nabavljena nova zvona, orgulje te razglas, izvedeni su zidarski radovi, zamijenjeni su prozori na zvoniku i uređen je pristup crkvi. Obnova se nastavlja svesrdnom financijskom pomoći župljana kao i privrednih subjekata smještenih na području općine i županije. Tijekom jeseni 2001. godine popravljeno je krovište na župnoj kući, a o blagdanu Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, 08. prosinca 2001. postavljena je nova oltarna slika dok su 2002. godine postavljena nova ulazna vrata u crkvu.

Biljsko jezero

U ljetnim mjesecima jezero je pravi raj za obiteljska okupljanja, posebno za one koji uživaju u plivanju, kampiranju i udičarenju.

Ukupna vodena površina ovog starog dravskog toka iznosi 56 hektara a podijeljena je na dva jezera mostom i ustavom.

Gledajući iz pravca juga (Osijeka) s lijeve strane ceste jezero je zaraslo u trsku i ostalu vodenu vegetaciju u njemu dominira štuka osim štuke tu se udomaćio i divlji dunavski šaran, patuljasti somići, raub, babuška i deverika, crvenperka, žutooka (bodorka), jez, te amur. S desne strane jezero je znatno manje zaraslo u vodeno bilje i odmah kod ustave, u dubini vrebaju veliki somovi. To je posebno zanimljivo športskim ribičima – natjecateljima koji ovdje obilno love ribu na svojim natjecanjima te je po ribolovnom natjecateljskom športu ova voda nadaleko poznata.

Ovim vodama gospodari Zajednica športskih ribolovnih društava Baranje.

Preuzmite aplikaciju! “Turistički vodič Općine Bilje” za android uređaje

qrcode-hr

Kralja Zvonimira 10

31327 Bilje

OIB: 96787127295

T. +385 31 751 480

F. +385 31 751 480

E-mail: info@tzo-bilje.hr

© Turistička zajednica općine Bilje 2021. | webdesign ENTERnet

Izvor fotografija: Hrvatska turistička zajednica, Web zajednica Bilje
Autori: Pavo Nikolić, Domagoj Blažević, Damir Rajle