• English
  • German
  • Hungarian
  • Hrvatski

U skladu s prirodom

Krajem 19. stoljeća razvoj poljoprivrede u Baranji uzrokovao je nestanak površina za ispašu goveda i konja, a napuštena područja postala su idealna mjesta za razvoj invazivnih vrsta biljaka.

U okviru projekta “Restauracija staništa i razvoj turizma u Kopačkom ritu”, kojeg je uspješno realizirao JUPP Kopački rit, ponovno je uvedena autohtona pasmina goveda Slavonsko-srijemskih podolaca čija slobodna ispaša doprinosi restauraciji prirodnih pašnjaka i očuvanju biološke raznolikosti.

Na 350 hektara ekoloških pašnjaka na području Parka prirode tvrtka Belje otvorila je Centar održive poljoprivredne proizvodnje “U skladu s prirodom” koji predstavlja izvrsnu simbiozu gospodarske aktivnosti i zaštite okoliša te uključuje proizvodnju hrane prema propisima o organskoj i biološkoj proizvodnji – s posebnim naglaskom na zaštiti okoliša, smanjenju onečišćenja tla, zraka i vode te očuvanju biološke ravnoteže.

Posjetitelji se mogu upoznati s izgledom i osobinama autohtone pasmine Slavonsko-srijemskog podolca, kojoj se u okviru projekta pridružilo i stado goveda pasmine Hereford. Obje pasmine su vrlo otporne na niske temperature i mogu tijekom cijele godine živjeti na otvorenom.

W: www.belje.hr
W: www.kopacki-rit.com

Park prirode Kopački rit

Međunarodna vrijednost Parka prirode Kopački rit potvrđen je 1993. godine uvrštavanjem u Popis međunarodno značajnih močvara (Ramsarska konvencija o zaštiti močvara ili močvarnih staništa), u skladu s Konvencijom o močvarama međunarodnog značenja, osobito kao prebivališta ptica močvarica.

Prirodni močvarni rezervat Kopački rit nalazi se u sutoku Dunava i Drave. To trajno zaštićeno područje jedno je od najočuvanijih poplavnih područja u Europi.

Na području Kopačkog rita razvijaju se različiti tipovi vegetacije – šume te močvarna, vodena i travnjačka vegetacija. Najveće površine u ritu prekrivaju šume bijele vrbe, na nešto višim terenima su šume bijele vrbe i crne topole, a na još uzdignutijim hrastove šume. Vodene površine unutar rita prekrivene su zajednicama vodenih leća, mrijesnjaka, krocnja, lokvanja i plavuna. Na povremeno plavljenim površinama najrasprostranjeniji su tršćaci te zajednice visokih šaševa, koje pružaju karakterističan ritski ugođaj.

Kopački rit funkcionalna je turistička destinacija, posebice zanimljiv kao mjesto za odmor, sportsko-rekreativne aktivnosti, atraktivne plovidbe Kopačkim jezerom i vrlo popularno promatranje i snimanje ptica. Izuzetan kuriozitet predstavljaju veliki vranci, ptice čiji se opstanak temelji isključivo na bogatstvu i kvaliteti ribljeg fonda, jer odrasla jedinka dnevno pojede nekoliko kilograma ribe.

Park prirode Kopački rit vrlo je složeni ekološki sustav koji se poput mozaika sastoji od velikog broja vrijednih, rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta kao i nekih jedinstvenih ekoloških fenomena. Često od njih spominjemo samo nekoliko, poput orla štekavca ili rijetke crne rode, a sve ostale ostaju nepoznate široj javnosti i turistima.

Posjetitelji stižu autobusima, pogledaju krajolik, nepreglednu trsku, vrbove i hrastove šume, vide i neke ptice i biljke, ali istovremeno prolaze pokraj niza vrlo zanimljivih prirodnih fenomena, rijetkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja, koje zapravo sačinjavaju osnovu prirodne baštine Kopačkog rita.

Široj javnosti još je manje poznato da Baranja i izvan granice Kopačkog rita obiluje raznim rijetkim vrstama, ekološkim fenomenima pa čak i fosilnim nalazištima koji zajedno daju veliko bogatstvo prirodnoj baštini ovog područja.

Preuzmite aplikaciju! “Turistički vodič Općine Bilje” za android uređaje

qrcode-hr

Kralja Zvonimira 10

31327 Bilje

OIB: 96787127295

T. +385 31 751 480

F. +385 31 751 480

E-mail: info@tzo-bilje.hr

© Turistička zajednica općine Bilje 2021. | webdesign ENTERnet

Izvor fotografija: Hrvatska turistička zajednica, Web zajednica Bilje
Autori: Pavo Nikolić, Domagoj Blažević, Damir Rajle