• English
  • German
  • Hungarian
  • Hrvatski

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Bilje pisanim putem ili telefonom na broj: +385 31 751 480. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti » Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc) kojeg možete poslati:

na adresu: Turistička zajednica općine Bilje, Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
na fax broj: +385 31 751 480
na e-mail: info@tzo-bilje.hr
donijeti osobno u Ured TZOB, radnim danom od 7:30 do 15:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

» ODLUKA o imenovanju povjerenika za informiranje

Download (PDF, 213KB)

Preuzmite aplikaciju! “Turistički vodič Općine Bilje” za android uređaje

qrcode-hr

Kralja Zvonimira 10

31327 Bilje

OIB: 96787127295

T. +385 31 751 480

F. +385 31 751 480

E-mail: info@tzo-bilje.hr

© Turistička zajednica općine Bilje 2021. | webdesign ENTERnet

Izvor fotografija: Hrvatska turistička zajednica, Web zajednica Bilje
Autori: Pavo Nikolić, Domagoj Blažević, Damir Rajle