Turistička zajednica Općine Bilje – Kopački rit

Turistička zajednica Općine Bilje – Kopački rit upisana je u Upisnik turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma 29. lipnja 1998. godine. temeljem Zakona o turističkim zajednicama. Od tada, u sve ove 24 godine djelovanja, značajno je pridonijela razvoju i proširenju turističke djelatnosti Općine, te ostvarila svoju primarnu zadaću promocije destinacije ruralnog turizma, naslonjenu na jedan od najljepših parkova prirode u Republici Hrvatskoj, Park prirode Kopački rit.

Turistička zajednica Općine Bilje – Kopački rit obuhvaća područje Općine Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug, Kozjak, Tikveš, Podunavlje i Zlatna Greda.