Lovački dvorac obavijen velom misterije. Nepoznato je i točno vrijeme kao i arhitekt zaslužan za izgradnju ovoga dvorca. Ono što je pouzdano poznato je to da je njegov prvi vlasnik bio Princ Eugen Savojski, osloboditelj Baranje i šireg panonskog prostora od osmanske dominacije. Dvorac se nalazi na rubu močvarnog i poplavnog područja Kopačkog rita. Njegovi oklopi podsjećaju na renesansni način obrane, odnosno na kasnosrednjovjekovne i renesansne nizinske burgove.