Nova digitalna ruta LAND ART na području općine Bilje.

Uz pomoć potpore INTERREG-projekta, u okviru projekta Zelena Baranja 2019., u mađarskom i hrvatskom području Baranje, ostvareno je sedamnaest Land Art djela u slobodnom prostoru.

Ovom digitalnom rutom možete digitalno posjetiti i istražiti sve skulpture na području općine Bilje, ali i koristiti je za izlet na lokacije gdje se nalaze skulpture.