JAVNI POZIV
ZA IZLAGAČE
POVODOM ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE

13. PAPRIKAFEST U LUG

1.i 2. listopada 2022.
Lug, Općina Bilje

Pozivamo sve zainteresirane subjekte, koji se žele predstaviti sa svojim proizvodima i uslugama, da se prijave na vrijeme. Mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za prodaju svojih proizvoda.


Prijavu je potrebno poslati na mail krc@bilje.hr
Prijava treba sadržavati:
– naziv pravne/fizičke osobe
– naziv proizvoda
– broj telefona/mobitela

Krajnji rok prijave je 28.09.2022. (SRIJEDA) do 15:00 sati.
Vrijeme izlaganja u subotu 1.10.2022. (SUBOTA) i 2.10.2022. (NEDJELJA) od 09:00 sati.
Kotizacija se naplaćuje 100 kn. (Kotizacija u iznosu od 100 kn je za 2 dana izlaganja.)

Kotizaciju je potrebno uplatiti na račun:
Turistička zajednica Općine Bilje – Kopački rit
Kralja Zvonimira 10
31327 Bilje
IBAN: HR0224020061100282244
MODEL: 00
POZIV NA BROJ: OIB
OPIS PLAĆANJA: Kotizacija za štandove PAPRIKA FEST i naziv pravne/fizičke osobe

Predsjednik
TZO Bilje – Kopački rit
Željko Cickaj

Foto: M. Romulić

Pronađite na karti: