POVODOM ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE

25.RIBARSKI DANI U KOPAČEVU

Od 15. do17. rujna 2023.

Pozivamo sve zainteresirane subjekte, koji se žele predstaviti sa svojim proizvodima, da se prijave na vrijeme. Mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za prodaju svojih proizvoda.

Napomena: Nije prihvatljiva prodaja konfekcijskih i plastičnih proizvoda

Prijava treba sadržavati:

naziv pravne/fizičke osobe

naziv proizvoda/ opis proizvoda (do 3 rečenice)

broj telefona/mobitela

Krajnji rok prijave je do 11. rujna 2023.

Uplatom kotizacije u iznosu od 55,00 EUR prilikom prijave osiguravate svoje mjesto.

*iznos od  55,00 EUR uključuje sveukupni trošak kotizacije za 3 dana

PODACI ZA UPLATU kotizacije / PRIMATELJ

IBAN HR0224840081135282396

OIB 59690926193

LOVAČKO DRUŠTVO JELEN KOPAČEVO

ŠANDORA PETEFIJA 2

31327 KOPAČEVO

Prijave se šalju na mail s potvrdom o uplati kotizacije na  prijave.tzobilje@gmail.com .  Bez potvrde o uplati kotizacije (scan uplatnice/ izvod iz banke) prijava nije važeća!

U slučaju nemogućnosti sudjelovanja na manifestaciji ili otkazivanja najma nakon 11. rujna, do kada se zaprimaju prijave, ne vrši se povrat kotizacije!

Dodatne informacije o najmu štanda na tel: 095 393 6227