10.-11. veljače 2024. Kakašuteš u Vardarcu

22.-23. lipnja 2024. Međunarodni etno susreti u Bilju

17. srpnja 2024. Dan Općine Bilje-Dan povratka

20. srpnja 2024. svečani koncert Dana Općine Bilje

13.-15. rujna 2024. Ribarski dani u Kopačevu

5.- 6. listopada 2024. Paprikafest u Lugu