Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja objavljuje sljedeću
O B A V I J E S T
o vremenu održavanja intervjua/razgovora s kandidatima

Javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Bilje-Kopački rit –
Intervju/razgovor s kandidatom prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice
Turističke zajednice Općine Bilje-Kopački rit, održati će se 30. ožujka 2023. godine (četvrtak) u prostorijama Turističke zajednice Općine Bilje-Kopački rit, Kralja zvonimira 10, Bilje

kandidat 1 (inicijali: SM ) – s početkom u _10:00 sati

U skladu s točkom VII. Javnog natječaja na intervju može pristupiti samo kandidat čija prijava ispunjava formalne uvjete natječaja.
Pozvani kandidat dodatno će se obavijestit telefonskim putem o zakazanom terminu intervjua.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju, smatrati će se da je povukao prijavu na predmetni natječaj.
Napomena: Po dolasku na intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.