Budući da se Park prirode Kopački rit najvećim dijelom nalazi u granicama Općine Bilje, tlo je na mnogim dijelovima močvarno odnosno idealno za uzgoj različitih poljoprivrednih kultura. Uz začinsku papriku i drugog povrća, idealni su uvjeti i za uzgoj cvijeća. Najveći uzgajivač cvijeća u našoj općini je OPG Deže Molnar iz Kopačeva. Kontakt: Deže Molnar 091 567 9075