POVODOM ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE

DAN OPĆINE BILJE

20. srpnja 2024.

Bilje, park dvorca Eugena Savojskog

pozivamo sve zainteresirane subjekte, koji se žele predstaviti sa svojim proizvodima, da se prijave na vrijeme. Mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za prodaju svojih proizvoda. Ugostiteljske ponude ne zaprimamo.

Napomena: Nije prihvatljiva prodaja konfekcijskih i plastičnih proizvoda

Prijava treba sadržavati:

naziv pravne/fizičke osobe

naziv proizvoda/ opis proizvoda (do 3 rečenice)

broj telefona/mobitela

Krajnji rok prijave je utorak, 17. 07.2024.

Vrijeme izlaganja u subotu 20.07.2024. od 15:00 sati

(dolazak i uređenje štanda je predviđeno od 13:00-15:00 sati)

Kotizacija se NE NAPLAĆUJE.

Zainteresirani se mogu prijaviti na mail:  prijave.tzobilje@gmail.com