Povodom Dana Općine Bilje 15.07. 2023. , pozivamo sve zainteresirane subjekte, koji se žele predstaviti sa svojim proizvodima, da se prijave na vrijeme. Mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za prodaju svojih proizvoda.

Prijava treba sadržavati:

naziv pravne/fizičke osobe

naziv proizvoda/ opis proizvoda (do 3 rečenice)

broj telefona/mobitela

Krajnji rok prijave je, utorak 11. 07.2023.

Vrijeme izlaganja u subotu 15.07. od 16:00 sati., na Trgu bana Josipa Jelačića, Bilje

Kotizacija se NE NAPLAĆUJE.

Zainteresirani se mogu prijaviti na mail prijave@tzo-bilje.hr