Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Bilje pisanim putem ili telefonom na broj: +385 31 751 480. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti » Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc) kojeg možete poslati:

na adresu: Turistička zajednica Općine Bilje – Kopački rit, Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
na fax broj: +385 31 751 480
na e-mail: info@tzo-bilje.hr
donijeti osobno u Ured TZO Bilje – KR, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.