Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ poznata je po velikom broju ptica, iako ih najviše ima tijekom proljeća i ljeta, i ali i kroz zimu se mogu vidjeti razni primjerci.

Tako je trenutno u tijeku zimsko prebrojavanje ptica vodarica. Radi se o najvećem i najstarijem programu monitoringa bioraznolikosti na svijetu koje se provodi i u Kopačkom ritu.

Cilj prebrojavanja ptica je postizanje boljeg razumijevanja ugroženosti vrsta i njihovih staništa kroz kontinuirano praćenje brojnosti ptica na vodenim površinama, a kako je jedno od glavnih prepoznatljivosti Kopačkog rita upravo raznolikost ptica, ovo je od iznimne važnosti.

Park prirode Kopački rit nadaleko je poznat po ptičjoj populaciji. U njemu obitava čak 300 različitih vrsta ptica, što čini 80% vrsta zabilježenih u ornitofauni Hrvatske. Od toga broja više od 140 vrsta redovite su ili povremene gnjezdarice.

U prebrojavanju ptica aktivno su se uključili i studeni Odjela za biologiju u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode. Konačni podaci u prebrojavanju, objedinjeni će se prikazati 2. veljače kada se obilježava Svjetski dan vlažnih staništa.

Foto/tekst: PP Kopački rit/Facebook