Riječ je zapravo o kompleksu dvorca Tikveš jer se ondje nalaze Stari dvorac, Novi dvorac s aneksom, kapelica, prateći objekti, te perivoj i šume. Uskoro će kompleks dvorca Tikveš dobiti novo ruho interpretacijsko – edukacijskog centra. Izgrađen je u duhu romantičarskog historicizma u drugoj polovici 19. stoljeća.  

Oko dvorca je perivoj i šetnica povezana sa lovačkom vilom ladanjske arhitekture.
Kroz svoju bogatu prošlost dvorac u Tikvešu bio je lovačko središte u kojem su boravili pripadnici plemićke loze Teschenske loze obitelji Habsburg, kasnije članovi dinastije Karađorđević i mnoge druge. O tome svjedoče mnogobrojne fotografije Isabele von Habsburg, supruge Fridricha Habsburškog koji je do 1918. ovdje imao imanje. 


Nakon II. svjetskog rata, dvorac je bio jedna od predsjedničkih rezidencija Josipa Broza Tita, a u njemu su odsjedali mnogi svjetski političari koji su dolazili u lov.