Međunarodna vrijednost Parka prirode Kopački rit potvrđen je 1993. godine uvrštavanjem u Popis međunarodno značajnih močvara (Ramsarska konvencija o zaštiti močvara ili močvarnih staništa), u skladu s Konvencijom o močvarama međunarodnog značenja, osobito kao prebivališta ptica močvarica.

Prirodni močvarni rezervat Kopački rit nalazi se u sutoku Dunava i Drave. To trajno zaštićeno područje jedno je od najočuvanijih poplavnih područja u Europi.

Na području Kopačkog rita razvijaju se različiti tipovi vegetacije – šume te močvarna, vodena i travnjačka vegetacija. Najveće površine u ritu prekrivaju šume bijele vrbe, na nešto višim terenima su šume bijele vrbe i crne topole, a na još uzdignutijim hrastove šume. Vodene površine unutar rita prekrivene su zajednicama vodenih leća, mrijesnjaka, krocnja, lokvanja i plavuna. Na povremeno plavljenim površinama najrasprostranjeniji su tršćaci te zajednice visokih šaševa, koje pružaju karakterističan ritski ugođaj.

Kopački rit funkcionalna je turistička destinacija, posebice zanimljiv kao mjesto za odmor, sportsko-rekreativne aktivnosti, atraktivne plovidbe Kopačkim jezerom i vrlo popularno promatranje i snimanje ptica. Izuzetan kuriozitet predstavljaju veliki vranci, ptice čiji se opstanak temelji isključivo na bogatstvu i kvaliteti ribljeg fonda, jer odrasla jedinka dnevno pojede nekoliko kilograma ribe.

Park prirode Kopački rit vrlo je složeni ekološki sustav koji se poput mozaika sastoji od velikog broja vrijednih, rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta kao i nekih jedinstvenih ekoloških fenomena. Često od njih spominjemo samo nekoliko, poput orla štekavca ili rijetke crne rode, a sve ostale ostaju nepoznate široj javnosti i turistima.

Posjetitelji stižu autobusima, pogledaju krajolik, nepreglednu trsku, vrbove i hrastove šume, vide i neke ptice i biljke, ali istovremeno prolaze pokraj niza vrlo zanimljivih prirodnih fenomena, rijetkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja, koje zapravo sačinjavaju osnovu prirodne baštine Kopačkog rita.

Široj javnosti još je manje poznato da Baranja i izvan granice Kopačkog rita obiluje raznim rijetkim vrstama, ekološkim fenomenima pa čak i fosilnim nalazištima koji zajedno daju veliko bogatstvo prirodnoj baštini ovog područja.

Od aktivnosti u prirodi, moguća je: vožnja brodom, vožnja čamcem, vožnja kanuima, šetnja, edukativni programi, promatranje ptice, foto safari, sportsko-rekreacijski ribolov i posjet kompleksu Dvorca Tikveš u sjevernom dijelu Parka prirode. Važno je da svoj program rezervirate na vrijeme!

default