Tipična baranjska pustara koja je nekoć bila zaselak Luga. Na mađarskom se jeziku naziva Keskenyerdő. Kao i u drugim pustarama arhitektura mjesta svjedoči o nekadašnjim „zlatnim vremenima“ kada je Kozjak između ostaloga imao i tvornicu začinske paprike, dom kulture i kino. Posjet Kozjaku danas je kao putovanje vremeplovom.